Groeien met de kracht van verbinding

Samen werken aan een economie van geluk, gezondheid en geld

Soms voel je dat één woord een hele wereld kan samenvatten. Een levenshouding. Dat gebeurde bij het nieuwe woord regionomie. Het ontstond toen expeditieteams op initiatief van Rabobank Meppel – Staphorst – Steenwijkerland op expeditie gingen met de uitdaging om de kracht van de regio te versterken. De teams bestaan uit medewerkers van Rabobank en mensen uit de regio. In de expeditieteams is ontdekt dat met elkaar op expeditie gaan een waardevolle ervaring is die zorgt voor duurzame verbindingen voor de toekomst.

Regionomie is het systeem waarin je waarde en profijt kunt vinden in regionale verbinding. De innige verbondenheid van bedrijven, organisaties en burgers waarbij het verdienvermogen en rendement niet alleen aan het ondernemende individu toekomt maar aan een vitale, lokale samenleving.


In de regionomie staat er niet alleen financiële waarde op de balans; geluk en levenskwaliteit tellen even hard mee. Het is een economie van geld, gezondheid en geluk waarin iedereen mee deelt. De regionomie rekent ook met winst. Maar hier gaat het niet om maximale winst, maar om optimale winst.

Het onzichtbare zichtbaar maken

Regionomie gaat over onzichtbare krachten die zichtbaar worden. Zichtbaar omdat er opeens die naam regionomie voor bestaat. In de regionomie leer je zien wie er dicht bij je staat, zie je sneller gezamenlijke doelen, vind je reisgenoten met wie je het bekende én het onbekende aandurft, en leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

In de regionomie merk je dat zaken soms bijna vanzelf gaan. Omdat je ze vooraf niet onnodig groot maakt in je hoofd.

Gewoon beginnen en het nog niet aan de hele wereld willen vertellen. Beginnen waar je de weg weet. Waar je de impact aardig kunt voorspellen. Waar je mensen tegenkomt die mee willen doen, omdat ze ook jou kennen en omdat je het snel eens bent over wat betekenis en waarde heeft. Waar je in vijf minuten kunt bijsturen. Zo werkt de regionomie.

De regionomie omvat niet alleen de wereld van werken en ondernemen maar ook de wereld ‘na zes uur’. Je gezin, je liefhebberijen, de wereld van besturen en vrijwilligerswerk. Burger, ouder, buur, bestuurslid, initiatiefnemer; de regionomie erkent dat al die rollen juist prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk.

Werken vanuit verbinding

De regionomie is fundamenteel verbindend. Bedenken, maken, proberen en verbeteren gaat altijd beter omdat je het vanuit verbinding doet. Niet de een voor de ander maar: de een mét de ander. Bedrijven, specialisten, consumenten. Onbevangen vragenstellers, nieuwsgierige makers, onbedwingbare doeners, langzame beschouwers, schoolkinderen… Iedereen met iedereen.

In de regionomie is verwevenheid een grote kracht. Beweging en verandering komen van alle kanten. Niet alleen van boven (top-down) en van onderen (bottom-up), maar ook van opzij (horizontaal). Soms van de krachten die je er bij zoekt, maar vaak ook van de krachten die er al waren. Toevallig. Vanouds. Omdat ze naast je wonen. Buren.

Regionomie: het woord is nieuw. Tegelijk is het iets van alle tijden.

Kijk maar hoe het werkt in de wereld: groei en bloei zie je overal waar mensen en bedrijven elkaar vinden en versterken. Alom zie je die zelfde universele kracht aan het werk, van Hanzestad tot start-up valley. Verbinding als versneller. Zo werkt de regionomie.

Regionomisch werken, denken, innoveren, ondernemen, lerend ontwerpen en onderzoeken is een open uitnodiging aan iedereen. Het is praktisch idealisme. De kans van het hier en nu, om samen waarde te ontwikkelen waar profijt én gedeeld geluk uit stroomt.

Regionoom in de regionomie

Dat ben je zodra je ’t gaat doen. Want regionomie is eenvoudig meedoen. Het maakt iets zichtbaar wat je overal om je heen kunt voelen. Een kracht die je kunt vergroten en benutten door er zelf deel van uit te maken.

 hr_01

Zo werkt het in de regionomie

Het onzichtbare wordt zichtbaar, in vijf fases van een groeiende verbinding. Zo wordt het onbekende vertrouwd, zo wordt het moeilijke makkelijk en groeit verbinding uit tot een werkzame kracht.

1

hr_02

01. Kennismaken

Leren kennen. Als je niet weet dat het bestaat, dat er iets aan de hand is, hoe kun je dan bijdragen? Alles begint daarom met tegenkomen en kennismaken. Vaak blijkt er vlakbij gewoon iemand te zijn die kan helpen. Terwijl we vaak te ver weg kijken. Veel nieuws begint met koffie drinken. Tegenkomen. Nieuwe ontmoetingen, nieuwe mensen, nieuwe kennis. Nieuwe gezamenlijke vragen vind je soms al aan de overkant van de straat. Of binnen een kwartiertje rijden in je regio.

hr_03

2

02. Ontdekken

Ontdekken wat je deelt. Welke waarden of plannen je samen hebt. Welk verleden, welke dromen. Je ontdekt elkaars raakvlakken en je krijgt overzicht van wat er speelt. Je voelt opties en mogelijkheden. Je ontdekt ook een gezamenlijk beginpunt. Je stelt samen doelen, maakt samen overzicht en keuzes. In het samen doen, ontdek je steeds meer in elkaar. En het besluit dat je samen iets gaat doen wordt bijna automatisch genomen. Iets delen is als vanzelf iets gaan doen.

hr_01

3

03. Samen op pad

Op weg naar onbekende plekken, in je hoofd of in de wereld. Bij dat samen op weg breng je veel tijd met elkaar door. Tijd waarin je meer van elkaar ontdekt. Tijd waarin de kennismaking verdiept en je niet alleen de raakvlakken verkent maar ook hoe je elkaar aanvult en versterkt. Het voelt als een expeditie, naar wat je alleen niet weet, maar samen beter weet.

hr_04

4

04. Samen de weg vinden

Je vindt manieren van werken die effect hebben: werkwijzen die verdiepen en versnellen. Waardoor je samen dingen voor elkaar krijgt. Tegelijkertijd worden dromen en doelen steeds scherper. Je weet hoe je het hebben wil, of hoe het anders kan.

hr_03

5

05. Verbinden en verdiepen

Je merkt hoe stevig je verbonden bent en hoe samenwerking zich verdiept. Hoe dat heel veel mooi gezamenlijk nieuws mogelijk maakt. Dat geeft een enorm vertrouwen, en dat vertrouwen kun je gebruiken voor meer: vaker, dieper, moeilijker, spannender… Gesterkt door die zichtbare verbinding ga je nadenken over nieuwe mogelijkheden en sta je open voor weer nieuwe kennismakingen.

hr_02

De regionomie wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank

Rabobank is de dichtbij-bank die initiatieven aanjaagt en verbindt in de regio. Expeditieteams verkennen ideeën die een bijdrage leveren aan de kracht van de regio. Daarom helpt de bank graag mee om regionomie mogelijk te maken. In de regionomie draait alles om de kracht van verbinding. Dit zit ook in de coöperatieve identiteit van Rabobank. De bank staat dicht bij klanten en leden en draagt bij aan de winst die telt in de regionomie: het maatschappelijke rendement.

hr_04

rabo