Chinese toerist ook zakenpartner voor onze regio?

Wibo van Wier

Programmamanager bij Kennispoort Zwolle. Denkt van regionaal naar internationaal.

6 juni 2016 Leestijd 12

Expeditieleden aan het woord over hun rol en bevindingen die ze hebben opgedaan tijdens hun reis.

Een aantal maanden geleden is Wibo van Wier gevraagd om aan te sluiten bij het project Chinaport. “Een interessant project, waarbij ze mij zagen als deelgenoot. Gedurende de weg hebben we vooral een bedrijfsmatige insteek gekozen, gericht op het stimuleren van MKB om zaken te doen in China.”


Veel bezoekers in Giethoorn zijn van Chinese afkomst, 60% van deze groep heeft een zakelijke achtergrond. Daar moeten we iets mee, vonden ze binnen expeditie Innovatie. “We zijn gaan brainstormen. Hoe kunnen we deze groep mensen meer geld laten uitgeven in Giethoorn en omgeving? Hoe kunnen we bedrijvigheid bevorderen en verbeteren? Is het voor ondernemers interessant om in contact te komen met Chinese zakenpartners?”

Windesheim studenten hebben onderzocht of er interesse is bij bedrijven om zaken te doen met China. Ze maakten een bidbook van geïnteresseerde ondernemers, met daarin een korte introductie per bedrijf. Met het bidbook onder de arm zijn ze naar China gegaan om het aan het consulaat aan te bieden. Om samen met hen te kijken hoe ze dit onder de aandacht kunnen brengen bij de Chinese, zakelijke bezoekers aan Nederland. “Het is echt een expeditie, stap voor stap gaan we op pad. We zijn nog steeds zoekende. Maar we richten ons in elk geval op één scherp afgebakend doel: het stimuleren van het MKB in de regio.”