Samen investeren in gezonde voeding en zorg in de regio

'Boer in de regio zoekt Zorg' congres

17 mei 2017

22 mei 2017 Leestijd 12

In het expeditieteam Zorg van de regionomie is vorig jaar het idee ontstaan dat het voor de zorgsector ontzettend belangrijk is dat er gezond voedsel is. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank, noemde toen al dat het de toekomst is om food, agri en zorg met elkaar te verbinden. Vanuit die gedachte heeft de Rabobank haar kennis en netwerk beschikbaar gesteld om het ‘Boer in de regio zoekt Zorg’ congres mogelijk te maken samen met Regiocampus, AOC Terra Meppel en Kennispoort Zwolle.

‘Leidt gezond voedsel tot betere gezondheid en nieuwe business voor de food & agri sector? Dat gaan we vandaag uitzoeken. Samen dingen oppakken is leuker dan alleen. We gaan hier weg met concrete acties.’ Met die woorden trapte  Engbert Breuker, dagvoorzitter, het ‘Boer in de regio zoekt Zorg’ congres af.


‘We gaan buiten de lijnen denken.’

De muziek van Supertramp dreunde door de zaal en Huub Rommers, voorzitter Regiocampus, kwam het podium op. ‘Regiocampus staat voor leren, werken en vernieuwen. Op school leer je alles precies volgens de boeken. Laten we vandaag eens buiten de lijnen denken. We gaan nieuwe wegen inslaan. Vanuit zorg zoeken we naar de boer. En andersom. Vandaag maken we nieuwe verbindingen voor een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat.’

‘Food, zorg en onderwijs innovatief terugbrengen.’

We hadden het geluk dat Minne Wiersma, directeur Maatschappij  van Weldadigheid, het Koloniecentrum in Frederiksoord beschikbaar had gesteld als locatie van het congres. Minne vertelde over de locatie in de sfeervolle zaal. Deze locatie heeft een rijk en innovatief food & agri verleden, maar ook voor de zorg; ons huidige zorgsysteem.  Dit gedachtegoed willen we terughalen.’

‘Gezonde voeding kan miljarden euro’s besparen.’

‘Gezonde voeding kan miljarden euro’s besparen in de gezondheidszorg. Belangrijk is dat we kinderen op jonge leeftijd al leren over het effect van gezond eten op je lichaam. De Rabobank investeert hierin door mensen met goede ideeën te helpen met kennis, netwerk en geld,’ vertelde Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank.

Liesbeth Luijendijk vertelt dat Wageningen Universiteit start met een onderzoek naar wat het effect van eiwitten is op gezond oud worden in de regio Zwolle. ‘Ook kijken we naar hoe positieve gezondheid ouderen in hun kracht houdt zodat ze langer voor zichzelf kunnen zorgen.’

Dat het belangrijk is dat we gezond eten, hebben ook Michel en Liesbeth benadrukt. Maar hoe doen we dat, in een land waar veel van het eten dat we produceren naar het buitenland gaat? Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen vindt het noodzakelijk dat we de regionale voedselketen herstellen. ‘Want we kunnen geen lokaal voedsel eten als het er niet is. Laten we beginnen met onze grondstof verwaarden.’ Ook Meindert Jan Oostland van AOC Terra Meppel wil het kwalitatief goed voedsel wat we produceren in de regio houden. ‘Door te investeren in een duurzame voedselketen, stimuleren we de regionale economie. Dat kunnen we niet alleen, maar door en met elkaar te werken.’

‘Van voeding een beleving maken.’

Wilma Koch, directeur Health Innovation Park, vertelde over voedsel curatief en preventief inzetten in de zorg. ‘1,5% van het budget in de zorg gaat naar voeding. Daarvan wordt 30 tot 40% verspild, terwijl 17% van de ouderen in Nederland ondervoed is. Dat kan anders, door van voeding een beleving te maken.’

‘Over de streep’

Na de sprekers volgden verschillende dialoogsessies, waarin we de mogelijkheid hadden om met elkaar na te praten over alle indrukken en inspiratie die de sprekers gaven. Elke sessie had een thema: onderzoek vitaliteit en positieve gezondheid, waardevol en lokaal geproduceerd voedsel en de toegevoegde waarde van gezonde voeding in de zorg.

Geslaagde dialoogsessies waar veel kennis is gedeeld en verbindingen zijn gelegd. En nu? Hoe gaan we nu verder? Engbert vroeg mensen om over de streep te gaan. Op de vraag ‘wie er actief mee wil werken om de drie vraagstukken op de pakken’, stapte iedereen over de streep. En op de vraag ‘wie er in de koplopersgroep wil zitten’, stapten meer dan twintig mensen over de streep. Conclusie? Een geslaagd congres, waar mooie verbindingen zijn gelegd tussen de food, agri en zorgsector.